Američki orah
Prodaja trupaca
Površina
1.212,82 m²
Debljina
0,52 mm
Broj ploče
2663
Broj trupca
061650-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Američki orah, 30,2400
4
35 cm

Američki orah, 32,8320
5
38 cm

Američki orah, 35,4240
6
41 cm

Američki orah, 26,5856
7
31 cm

Američki orah, 37,7344
8
44 cm

Američki orah, 39,4496
9
46 cm

Američki orah, 42,0224
10
49 cm

Američki orah, 42,3360
11
49 cm

Američki orah, 44,9280
12
52 cm

Američki orah, 45,4528
13
53 cm

Američki orah, 46,3104
14
54 cm

Američki orah, 48,0256
15
56 cm

Američki orah, 27,2384
16
32 cm

Američki orah, 19,2896
17
22 cm

Američki orah, 27,8784
18
33 cm

Američki orah, 18,4128
19
21 cm

Američki orah, 26,1120
20
34 cm

Američki orah, 18,4128
21
21 cm

Američki orah, 23,0400
22
30 cm

Američki orah, 17,5360
23
20 cm

Američki orah, 17,3376
24
21 cm

Američki orah, 21,0816
25
27 cm

Američki orah, 20,5824
26
24 cm

Američki orah, 22,2976
28
26 cm

Američki orah, 15,7824
30
18 cm

Američki orah, 22,1312
31
26 cm

Američki orah, 17,5360
33
20 cm

Američki orah, 21,4400
34
25 cm

Američki orah, 17,5360
36
20 cm

Američki orah, 16,0512
37
19 cm

Američki orah, 16,0512
38
19 cm

Američki orah, 23,2000
39
29 cm

Američki orah, 23,5008
40
27 cm

Američki orah, 18,3040
41
22 cm

Američki orah, 22,6304
42
26 cm

Američki orah, 16,3840
43
20 cm

Američki orah, 22,2976
44
26 cm

Američki orah, 17,6064
45
21 cm

Američki orah, 20,5824
46
24 cm

Američki orah, 15,9296
47
19 cm

Američki orah, 20,5824
48
24 cm

Američki orah, 16,1728
49
19 cm

Američki orah, 20,0192
50
23 cm

Američki orah, 14,4704
51
17 cm

Američki orah, 18,1440
52
21 cm

Američki orah, 13,6192
53
16 cm

Američki orah, 18,1440
54
21 cm

Američki orah, 12,7680
55
15 cm

Američki orah, 15,5520
56
18 cm

Američki orah, 12,0000
57
15 cm

Američki orah, 13,8240
58
16 cm