Javor
Prodaja trupaca
Površina
971,56 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
2874
Broj trupca
498884-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Javor, 14,5152
2
14 cm

Javor, 22,5792
3
21 cm

Javor, 29,8944
4
27 cm

Javor, 9,5360
5
10 cm

Javor, 25,5360
6
21 cm

Javor, 29,2928
7
23 cm

Javor, 11,4432
8
12 cm

Javor, 29,2928
9
23 cm

Javor, 12,7296
10
13 cm

Javor, 32,6592
11
27 cm

Javor, 12,6464
12
13 cm

Javor, 31,3600
13
25 cm

Javor, 11,9040
14
12 cm

Javor, 33,1136
15
26 cm

Javor, 14,9760
16
12 cm

Javor, 30,5664
17
24 cm

Javor, 20,2752
18
16 cm

Javor, 28,1600
19
22 cm

Javor, 23,0400
20
18 cm

Javor, 22,2528
21
19 cm

Javor, 22,8096
22
18 cm

Javor, 6,4064
23
14 cm

Javor, 10,6624
24
17 cm

Javor, 5,8344
25
17 cm

Javor, 21,4336
26
17 cm

Javor, 15,1296
27
12 cm

Javor, 18,9120
28
15 cm

Javor, 6,1292
29
14 cm

Javor, 8,8320
30
15 cm

Javor, 17,5616
31
14 cm

Javor, 11,9040
32
10 cm

Javor, 20,8896
34
17 cm

Javor, 19,1488
36
16 cm

Javor, 24,1984
37
19 cm

Javor, 20,0704
38
16 cm

Javor, 23,7120
39
19 cm

Javor, 18,0224
40
16 cm

Javor, 22,8096
41
18 cm

Javor, 8,5440
42
15 cm

Javor, 10,8256
43
17 cm

Javor, 18,7392
44
32 cm

Javor, 32,1152
45
26 cm

Javor, 48,4224
46
39 cm

Javor, 42,6496
47
34 cm

Javor, 31,1808
48
28 cm

Javor, 23,7888
49
21 cm

Javor, 15,0528
50
14 cm