Čvorasti hrast
Prodaja trupaca
Površina
665,00 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
3666
Broj trupca
076041-11
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Čvorasti hrast, 8,9024
2
13 cm

Čvorasti hrast, 7,4624
3
11 cm

Čvorasti hrast, 9,7664
4
14 cm

Čvorasti hrast, 12,1176
5
17 cm

Čvorasti hrast, 12,4416
6
18 cm

Čvorasti hrast, 14,5152
7
21 cm

Čvorasti hrast, 11,9232
8
24 cm

Čvorasti hrast, 15,2064
9
22 cm

Čvorasti hrast, 17,6384
10
26 cm

Čvorasti hrast, 17,9712
11
26 cm

Čvorasti hrast, 17,8048
12
26 cm

Čvorasti hrast, 19,3536
13
28 cm

Čvorasti hrast, 18,6624
14
27 cm

Čvorasti hrast, 15,2064
15
22 cm

Čvorasti hrast, 5,0112
16
12 cm

Čvorasti hrast, 7,4624
17
11 cm

Čvorasti hrast, 8,9024
18
13 cm

Čvorasti hrast, 11,6416
19
17 cm

Čvorasti hrast, 12,3264
20
18 cm

Čvorasti hrast, 11,7504
21
17 cm

Čvorasti hrast, 13,6960
22
20 cm

Čvorasti hrast, 11,6416
23
17 cm

Čvorasti hrast, 10,2720
24
15 cm

Čvorasti hrast, 10,3680
25
15 cm

Čvorasti hrast, 8,2176
27
12 cm

Čvorasti hrast, 8,9024
29
13 cm

Čvorasti hrast, 11,5328
30
17 cm

Čvorasti hrast, 10,2960
31
15 cm

Čvorasti hrast, 12,2112
32
18 cm

Čvorasti hrast, 13,9314
33
21 cm

Čvorasti hrast, 9,9510
34
15 cm

Čvorasti hrast, 15,0656
35
22 cm

Čvorasti hrast, 13,9314
36
21 cm

Čvorasti hrast, 14,9248
37
22 cm

Čvorasti hrast, 14,3808
38
21 cm

Čvorasti hrast, 6,7200
39
10 cm

Čvorasti hrast, 7,2292
40
11 cm

Čvorasti hrast, 9,5872
41
14 cm

Čvorasti hrast, 10,9568
42
16 cm

Čvorasti hrast, 13,5680
43
20 cm

Čvorasti hrast, 14,5948
44
22 cm

Čvorasti hrast, 17,2800
45
25 cm

Čvorasti hrast, 17,8048
46
26 cm

Čvorasti hrast, 18,4896
47
27 cm

Čvorasti hrast, 15,7504
48
23 cm

Čvorasti hrast, 9,5872
49
14 cm

Čvorasti hrast, 12,3264
50
18 cm

Čvorasti hrast, 7,7760
51
15 cm

Čvorasti hrast, 8,0640
52
14 cm

Čvorasti hrast, 7,3920
54
11 cm

Čvorasti hrast, 5,9904
55
12 cm

Čvorasti hrast, 9,9456
56
14 cm

Čvorasti hrast, 10,8480
57
15 cm

Čvorasti hrast, 12,0768
58
17 cm

Čvorasti hrast, 13,6192
59
19 cm