Čvorasti hrast
Prodaja trupaca
Površina
663,05 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
43228
Broj trupca
024173-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Čvorasti hrast, 17,9200
3
16 cm

Čvorasti hrast, 19,3664
4
17 cm

Čvorasti hrast, 22,2528
5
19 cm

Čvorasti hrast, 20,3840
6
20 cm

Čvorasti hrast, 28,6936
7
26 cm

Čvorasti hrast, 31,6224
8
27 cm

Čvorasti hrast, 34,1760
9
30 cm

Čvorasti hrast, 20,7360
10
18 cm

Čvorasti hrast, 12,5184
11
12 cm

Čvorasti hrast, 30,1184
12
26 cm

Čvorasti hrast, 10,1618
13
11 cm

Čvorasti hrast, 3,7752
14
13 cm

Čvorasti hrast, 11,2896
15
12 cm

Čvorasti hrast, 12,6208
16
17 cm

Čvorasti hrast, 23,7952
17
22 cm

Čvorasti hrast, 11,4688
18
14 cm

Čvorasti hrast, 17,5104
19
16 cm

Čvorasti hrast, 25,1904
21
24 cm

Čvorasti hrast, 12,6464
22
13 cm

Čvorasti hrast, 20,7360
23
18 cm

Čvorasti hrast, 9,0816
24
11 cm

Čvorasti hrast, 12,4608
25
11 cm

Čvorasti hrast, 9,5232
26
12 cm

Čvorasti hrast, 15,2256
27
13 cm

Čvorasti hrast, 18,4320
28
16 cm

Čvorasti hrast, 9,3744
29
12 cm

Čvorasti hrast, 8,5184
47
11 cm

Čvorasti hrast, 12,6720
48
12 cm

Čvorasti hrast, 15,9488
49
14 cm

Čvorasti hrast, 16,0888
50
17 cm

Čvorasti hrast, 22,1312
51
19 cm

Čvorasti hrast, 13,5168
52
12 cm

Čvorasti hrast, 13,9008
53
12 cm

Čvorasti hrast, 29,1200
55
25 cm

Čvorasti hrast, 28,2100
56
25 cm

Čvorasti hrast, 29,1200
57
25 cm

Čvorasti hrast, 12,7424
60
11 cm