Čvorasta smreka
Prodaja trupaca
Površina
96,84 m²
Debljina
2,50 mm
Broj ploče
7215
Broj trupca
194171-00
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Čvorasta smreka, 1,2650
1
11 cm

Čvorasta smreka, 2,4840
2
18 cm

Čvorasta smreka, 2,5080
3
19 cm

Čvorasta smreka, 2,0700
4
15 cm

Čvorasta smreka, 5,6700
5
21 cm

Čvorasta smreka, 6,7500
6
25 cm

Čvorasta smreka, 7,5330
7
27 cm

Čvorasta smreka, 7,2540
8
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8125
9
25 cm

Čvorasta smreka, 7,1760
10
26 cm

Čvorasta smreka, 2,3490
11
27 cm

Čvorasta smreka, 4,4250
12
25 cm

Čvorasta smreka, 6,9420
13
26 cm

Čvorasta smreka, 7,5330
16
27 cm

Čvorasta smreka, 7,2540
17
26 cm

Čvorasta smreka, 6,4170
18
23 cm

Čvorasta smreka, 3,3120
19
24 cm

Čvorasta smreka, 2,7600
20
20 cm

Čvorasta smreka, 1,7940
21
13 cm

Čvorasta smreka, 1,8330
22
13 cm

Čvorasta smreka, 3,6960
23
16 cm