Čvorasta smreka
Prodaja trupaca
Površina
611,12 m²
Debljina
2,00 mm
Broj ploče
107893
Broj trupca
107893-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Čvorasta smreka, 2,6226
1
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
2
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
3
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
4
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
5
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
6
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
7
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
8
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
9
31 cm

Čvorasta smreka, 4,3555
10
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
11
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
12
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
13
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
14
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
15
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
16
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
17
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
18
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
19
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
20
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
21
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
22
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
23
31 cm

Čvorasta smreka, 6,0977
24
31 cm

Čvorasta smreka, 2,6133
25
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
26
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
27
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
28
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
29
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
30
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
33
31 cm

Čvorasta smreka, 5,2266
35
31 cm

Čvorasta smreka, 7,1936
36
32 cm

Čvorasta smreka, 6,9936
37
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
41
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
42
31 cm

Čvorasta smreka, 3,4844
47
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
48
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
49
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
50
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
53
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
54
31 cm

Čvorasta smreka, 8,7110
59
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
60
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
61
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
62
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
63
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
64
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
65
31 cm

Čvorasta smreka, 4,3555
66
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
67
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
68
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
69
31 cm

Čvorasta smreka, 4,3555
79
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
80
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9936
83
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
85
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
86
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
87
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
90
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
91
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
92
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
93
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
94
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
95
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
96
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
97
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
102
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
103
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
104
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
105
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
106
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
107
31 cm

Čvorasta smreka, 7,1936
129
32 cm

Čvorasta smreka, 5,3952
143
32 cm

Čvorasta smreka, 6,9936
144
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
145
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
146
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
147
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
148
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
149
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
150
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
151
31 cm

Čvorasta smreka, 6,7440
152
30 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
153
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
154
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
157
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
160
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
171
31 cm

Čvorasta smreka, 6,9688
172
31 cm

Čvorasta smreka, 6,0977
174
31 cm