Čvorasta smreka
Prodaja trupaca
Površina
129,47 m²
Debljina
2,00 mm
Broj ploče
102966
Broj trupca
102966-01
Skladište
Salzburg
Eksportiraj kao sliku Lista mijera

Za pogled pozadine furnira pritisnuti simbol za okretanje

Čvorasta smreka, 6,5754
1
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8656
2
26 cm

Čvorasta smreka, 5,6200
3
25 cm

Čvorasta smreka, 4,9175
4
25 cm

Čvorasta smreka, 5,6200
5
25 cm

Čvorasta smreka, 5,6200
6
25 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
7
26 cm

Čvorasta smreka, 5,6200
8
25 cm

Čvorasta smreka, 5,8656
9
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
10
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
11
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
12
26 cm

Čvorasta smreka, 7,3060
13
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
14
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
15
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
16
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
17
26 cm

Čvorasta smreka, 6,0912
18
27 cm

Čvorasta smreka, 6,0696
19
27 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
20
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
21
26 cm

Čvorasta smreka, 5,8448
22
26 cm