Furniri Akacija

Akacija Robinia Pseudacacia

Akazie, Robinie, Robinia Pseudacacia, Akacia, Akác, Akacja, Акация, Akacija, akát, Salcam, Agát, 杨槐, acacia, Акация бяла, Салкъм бял, Робиния
Akacija
Dostupni trupci
55
Maksimalna površina trupca
441 m²
Dostupni trupci
0,60 mm (48)
0,90 mm (6)
min. širina
8 cm
min. dužina
50 cm
max. širina
43 cm
max. debljina
475 cm

Izdvojena 3 furnira