Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


258


629 m²


0,56 mm (148)
1,40 mm (35)
2,50 mm (25)
0,90 mm (34)
max.širina
45 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
7 cm
min.dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
628,77 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
7448
Broj trupca
105293-01
Prodaja trupaca

Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
4649
Broj trupca
102178-01
Prodaja trupaca

Površina
570,84 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
4649
Broj trupca
496142-01
Prodaja trupaca