Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Erle, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Joha, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


265


624 m²


0,56 mm (154)
1,40 mm (36)
2,50 mm (25)
0,90 mm (35)
max.širina
45 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
8 cm
min.dužina
55 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca

Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
3291
Broj trupca
102178-01
Prodaja trupaca

Površina
570,84 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
3291
Broj trupca
496142-01
Prodaja trupaca