Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Erle, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Joha, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


282


624 m²


0,56 mm (124)
1,40 mm (38)
2,50 mm (25)
0,90 mm (35)
max.širina
45 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
8 cm
min.dužina
55 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca

Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9442
Broj trupca
102178-01
Prodaja trupaca

Površina
592,97 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9442
Broj trupca
101849-01
Prodaja trupaca