Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Erle, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Joha, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


362


706 m²


0,56 mm (195)
2,50 mm (23)
0,90 mm (43)
1,40 mm (39)
max.širina
49 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
8 cm
min.dužina
55 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
706,22 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9442
Broj trupca
078159-01
Prodaja trupaca

Površina
663,40 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9438
Broj trupca
078196-01
Prodaja trupaca

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca