Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


262


616 m²


0,56 mm (143)
1,40 mm (35)
2,50 mm (25)
0,90 mm (53)
max.širina
45 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
7 cm
min.dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
616,33 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
4649
Broj trupca
102178-01
Prodaja trupaca

Površina
518,20 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
4649
Broj trupca
104406-01
Prodaja trupaca

Površina
465,66 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
000177-00
Prodaja trupaca