Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


268


992 m²


0,56 mm (165)
1,40 mm (36)
2,50 mm (25)
0,90 mm (28)
max.širina
53 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
7 cm
min.dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
991,52 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
4657
Broj trupca
105283-01
Prodaja trupaca

Površina
628,77 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
7448
Broj trupca
105293-01
Prodaja trupaca

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca