Joha

Furnir

Joha

Ostali nazivi
Erle, Alnus Glutinosa, Gemeine Erle, Schwarzerle, Roterle, Else, Aune Commun, Ontano Nero, Erle, Alder, Éger, Olcha, Елша, Joha, olše, Joha, Anin, Jelšsa, Jelša, Jova, 赤杨, Ольха, aliso
Botanički naziv
Alnus Glutinosa


323


663 m²


0,56 mm (203)
2,50 mm (24)
0,90 mm (42)
1,40 mm (39)
max.širina
49 cm
max.dužina
460 cm
min.širina
7 cm
min.dužina
50 cm

Top 3 furnira Joha

Površina
663,40 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9438
Broj trupca
078196-01
Prodaja trupaca

Površina
623,57 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
5888
Broj trupca
115111-01
Prodaja trupaca

Površina
611,29 m²
Debljina
0,56 mm
Broj ploče
9444
Broj trupca
496142-01
Prodaja trupaca