Jela

Furnir

Jela

Ostali nazivi
Tanne, Albies Alba, Weißtanne, Kalifornische Tanne, Grand Fir, Sapin Grandissimé, Tanne, Grand Fir, Jegenye fenyo, Jodła, Ела, Jela, jedle, Jela, Brad, Jedľa biela, Jelka, Tane, 冷杉, Ёлка, abeto
Botanički naziv
Albies Alba


152


1.003 m²


1,50 mm (21)
2,50 mm (2)
0,80 mm (125)
max.širina
42 cm
max.dužina
510 cm
min.širina
8 cm
min.dužina
135 cm

Top 3 furnira Jela

Površina
1.002,79 m²
Debljina
0,80 mm
Broj ploče
8016
Broj trupca
494986-01
Prodaja trupaca

Površina
923,61 m²
Debljina
0,80 mm
Broj ploče
4860
Broj trupca
499259-01
Prodaja trupaca

Površina
921,89 m²
Debljina
0,80 mm
Broj ploče
9570
Broj trupca
499375-01
Prodaja trupaca