Лоуро Файа
Продажба на трупи
Площ
129,91 m²
Дебелина
0,60 mm
Палет №
5000
Дърво №
132066-02
Склад
Salzburg

За да видите другата страна на пакета, натиснете символа за "завъртане".

Лоуро Файа, 8,0400
1
15 cm

Лоуро Файа, 8,6700
2
17 cm

Лоуро Файа, 8,4480
3
16 cm

Лоуро Файа, 9,2160
4
18 cm

Лоуро Файа, 7,1680
5
14 cm

Лоуро Файа, 6,9750
6
15 cm

Лоуро Файа, 7,8080
7
16 cm

Лоуро Файа, 8,4320
8
17 cm

Лоуро Файа, 9,2480
9
17 cm

Лоуро Файа, 8,3520
10
18 cm

Лоуро Файа, 9,2720
11
19 cm

Лоуро Файа, 9,1800
12
18 cm

Лоуро Файа, 9,3600
13
18 cm

Лоуро Файа, 10,1840
14
19 cm

Лоуро Файа, 9,5475
15
19 cm