Бор Каролина
Продажба на трупи
Площ
371,68 m²
Дебелина
0,60 mm
Номер на пале
3316
Номер на дървото.
983290-01
склад
Salzburg
Експорт като снимка Листа на стоките

За да видите обратната страна на фурнира, натиснете символа "Завъртане"

Бор Каролина, 26,1360
4
33 cm

Бор Каролина, 29,3040
5
37 cm

Бор Каролина, 30,8880
6
39 cm

Бор Каролина, 36,4320
7
46 cm

Бор Каролина, 34,0560
8
43 cm

Бор Каролина, 35,6400
9
45 cm

Бор Каролина, 36,4320
10
46 cm

Бор Каролина, 36,6600
11
47 cm

Бор Каролина, 30,0960
34
38 cm

Бор Каролина, 28,5120
35
36 cm

Бор Каролина, 25,3440
36
32 cm

Бор Каролина, 22,1760
37
28 cm