Бор Каролина
Продажба на трупи
Площ
181,44 m²
Дебелина
0,60 mm
Номер на пале
8107
Номер на дървото.
181229-02
склад
Salzburg
Експорт като снимка Листа на стоките

За да видите обратната страна на фурнира, натиснете символа "Завъртане"

Бор Каролина, 10,3680
5
12 cm

Бор Каролина, 9,5040
6
11 cm

Бор Каролина, 11,2320
7
13 cm

Бор Каролина, 12,0960
8
14 cm

Бор Каролина, 12,0960
9
14 cm

Бор Каролина, 9,5040
10
11 cm

Бор Каролина, 12,0960
11
14 cm

Бор Каролина, 10,3680
12
12 cm

Бор Каролина, 11,2320
13
13 cm

Бор Каролина, 9,5040
14
11 cm

Бор Каролина, 9,5040
15
11 cm

Бор Каролина, 9,5040
16
11 cm

Бор Каролина, 10,3680
17
12 cm

Бор Каролина, 10,3680
18
12 cm

Бор Каролина, 10,3680
20
12 cm

Бор Каролина, 12,0960
22
14 cm

Бор Каролина, 11,2320
25
13 cm